Lees hier wat anderen over ons zeggen

Breakthrough

Anthonie heeft ons begeleid op een fijne, rustige manier. Niet alleen gericht om het probleem op te lossen, maar ook alles wat daar omheen gebeurde gedurende de jaren mee te nemen in het traject.

Toen Anthonie startte was de situatie zo dat het voor onze dochter door haar gedrag, angsten en beperking nagenoeg onhoudbaar maakte om mee in huis te leven, niet alleen voor ons als ouders, maar ook voor haar broers.

We hebben door de begeleiding meer inzicht gekregen in hoe het werkt voor haar en hoe wij daar als gezinsleden invloed op uit kunnen oefenen.

Verder hebben we door concrete acties zoals structuur tijdens vakantie (dagschema met dagindeling wanneer wat gebeurd), naschoolse dag / logeer / vakantieopvang in kleine stapjes zelfstandig te krijgen en dan wel vast te stellen dat het is zoals het is. 

Als we geen begeleiding hadden gehad, dan had zij al op jonge leeftijd niet meer thuis gewoond en nu is ze bijna 21 jaar en woont nog thuis en heeft een baan.

Wij zouden Anthonie zeker aanraden als begeleider. Zijn aanpak past hij aan wat er nodig is. Verder is hij altijd vriendelijk en rustig, maar houdt je wel de spiegel voor waar nodig.

Anita jochems


Breakthrough

Wij merken dat wij geleerd hebben tijdens de begeleiding onze benadering is veranderd naar onze zoon en dat dat het gedrag positief heeft veranderd.

Wij hebben meer begrip gekregen voor onze zoon en zijn gedrag en dat veranderde ook de manier van opvoeden.

We hebben door de tekst en uitleg vanuit Unieck meer inzicht gekregen over het begrip "PDD-nos" en het daaraan gekoppelde gedrag hebben we meer inzicht gekregen op het gedrag.

We hebben bereikt dat we beter en met minder conflicten met ons kind omgaan. Dit komt ook door het aangepast reageren op het kind van onze kant, in zoverre aangepast; rekening houdend met de PDD-nos.

Wij denken zeer dat ook andere gezinnen veel kunnen hebben aan de begeleiding vanuit Unieck. Vooral omdat je leert hoe je op de juiste- en op een andere manier kunt omgaan met de problemen die zich voordoen in het gezinsleven.

Unieck heeft ons veel geleerd qua inzicht in PDD-nos en hoe je daar op de juiste manier mee om kunt gaan. Dit heeft ook tot gevolg dat je je eigen gedrag en reacties kunt aanpassen tau het kind. Dit heeft weer tot gevolg dat er minder conflicten ontstaan in het gezinsleven doordat het kind ook veel minder heftig reageert

familie van K


Breakthrough

Anthonie is zeer toegewijd en betrokken. Hij is altijd zoekend via de dialoog naar de meest passende oplossing of vorm van begeleiding.

Bij ons speelde een complexe gezinssituatie, hierdoor dreigde een erg verstoorde relatie tussen kinderen en ouders en mogelijk een escalatie van de problemen. Wij hadden opvoedingsvragen voor onze 3 kinderen, maar dit waren eigenlijk begeleidingsvragen van de kinderen, ieder met zijn eigen eigenschappen en/of beperking.

De begeleiding heeft ons opgeleverd dat de relatie tussen ons als ouders en kinderen een stuk is verbeterd en we zijn een stuk opgeschoten in de opvoedings- en begeleidingsvragen, zodat we beter inzicht hebben op de toekomst. Zowel voor ons zelf als voor onze kinderen.

Wij zouden zeker deze vorm van begeleiding aanraden. Anthonie heeft zeer helder wat zijn inbreng kan zijn bij de begeleiding binnen een gezin. Welke positie hij in kan nemen en dat doet hij op een ontspannen manier. Hij zoekt hierbij op een creatieve wijze naar oplossingen.

Familie S


Breakthrough

Anthonie heeft middels de gesprekken die hij met ons als ouders heeft gehad, ervoor gezorgd dat we ons zelfvertrouwen behielden en geloof hielden in betere tijden voor ons kind. 

Anthonie heeft ons geleerd telkens consequent gedrag naar ons kind te tonen, duidelijk naar hem te zijn en stapsgewijs te werken aan zijn zelfstandigheid. 

Middels preventieve gesprekken op school heeft Anthonie ervoor gezorgd dat onze zoon niet nogmaals van school is gestuurd. 

Onze zoon heeft vorig jaar zijn HAVO diploma gehaald en volgt nu met succes een HBO-opleiding.

Anthonie heeft het vermogen om goed te luisteren en de ander na te laten denken door het stellen van goede vragen. Hij is als het ware het gereedschap om met jezelf in gesprek te gaan.

Familie H


Breakthrough

Voordat Anthonie er was was er een hoop onrust in ons gezin. Ik had net een nieuwe diagnose autisme en we wisten niet wat dat was of hoe we hulp konden krijgen. 

Door Anthonie hebben we grip gekregen op de situatie en zijn we bij fijne plekken terecht gekomen. 

Ik zou willen toevoegen dat Anthonie het langst bij ons is van alle begeleiders en niet zonder reden. Hij is erg prettig om mee te werken en heel begripvol en meedenkend.

Jayden, 21 jaar


Breakthrough

Begeleiding van Unieck heeft ervoor gezorgd dat we weer grip op ons kind, ons gezin en ons leven hebben gekregen. Unieck heeft ons terzijde gestaan bij diverse ingewikkelde opvoedzaken.

Daarnaast heeft Unieck ons diverse malen terzijde gestaan bij problemen in de "buitenwereld".

Unieck bewoog steeds mee met de soms veranderende hulpvraag, waardoor we ons altijd gehoord voelden.

Familie B


Breakthrough

De persoonlijke zorg die aan onze zoon werd gegeven was echt op maat gesneden. De begeleiding van Unieck bood in onze situatie enerzijds een verlichting in de opvoeding en anderzijds voor onze zoon zelf een in duidelijke wegwijzing in het labyrint dat autisme heet

familie v/d h


Wil jij na het lezen van deze ervaringen ook bespreken wat de mogelijkheden zijn tot begeleiding. Boek dan een eerste afspraak